تعدادی اشکال و خطوط وجود دارند که با هم ارتباط هایی دارند…

به شکل پایین نگاه کنید. این شکل از سه بخش تشکیل شده است. با توجه به منطقی که در شکل وجود دارد، آیا می توانید بجای قسمت نقطه چین، جواب صحیح را قرار دهید؟

 

تست-هوش-خطوط-باز-و-بسته-۱۴۳۴۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما