روزی یک زوج میانسال تصمیم گرفتند به کوه بروند. آنها تعدادی پسر و تعدادی دختر دارند.

روزی یک زوج میانسال تصمیم گرفتند به کوه بروند. آنها ۶ پسر و ۶ دختر دارند. هر پسر آنها ۳ فرزند شامل یک پسر و دو دختر دارد و هر دختر آنها دو فرزند (یک پسر و یک دختر) دارد. آیا می توانید خیلی سریع و بصورت کاملا ذهنی مشخص کنید روی هم رفته، چند نفر به کوهنوردی می روند؟

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما