از بین ۱۰۰ جمله این تست هوش منطقی، چندتای آنها می تواند درست باشد؟!

در یک جمع ۱۰۰ نفره، ۱۰۰ جمله به شکل زیر بیان می شود:
نفر اول می گوید: “دست کم یکی از جملاتی که بیان می شود، نادرست است.”
نفر دوم می گوید: “دست کم دو تا از جملاتی که بیان شده یا می شود، نادرست است.”
نفر سوم می گوید: “دست کم سه تا از جملاتی که بیان شده یا می شود، نادرست است.”
نفر چهارم می گوید: “دست کم چهار تا از جملاتی که بیان شده یا می شود، نادرست است.”
نفر صدم می گوید: “دست کم ۱۰۰ تا از جملاتی که بیان شده یا می شود، نادرست است.”
آیا می توانید بگویید چند تا از جملات بیان شده توسط این ۱۰۰ نفر میتواند درست باشد؟ آیا اصلا می توان آنها را مشخص نمود؟
برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما