بجای علامت سؤال، عدد مناسب را جایگزین نمایید.

با توجه به روابط اعداد، بجای علامت سؤال، عدد مناسب را جایگزین نمایید.

تست-هوش-جمع-نمادین-۱۹۴۴۱

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما