در شکل پایین تعدادی جدول داریم که هریک با نقاطی سیاه، پوشیده شده اند. آیا می توانید با توجه به منطق موجود در شکل، مشخص کنید کدام گزینه بجای علامت سؤال، باید جایگزین شوند؟  

در شکل پایین تعدادی جدول داریم که هریک با نقاطی سیاه، پوشیده شده اند. آیا می توانید با توجه به منطق موجود در شکل، مشخص کنید کدام گزینه بجای علامت سؤال، باید جایگزین شوند؟

 

%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%b9-1454

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما