با توجه به روابط اعداد در شکل، بجای علامت سوال، چه عددی قرار می گیرد؟

به شکل پایین نگاه کنید. با توجه به روابط اعداد در شکل، بجای علامت سوال، چه عددی قرار می گیرد؟

 

تست-هوش-جایگزینی-علامت-سوال-۱۶۱۸۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما