چیدمان سکه ها را به حالت جدید تغییر دهید.

۴ سکه هم اندازه داریم که مطابق شکل پایین (بالا-سمت چپ شکل) دو به دو شیر و خط چیده شده اند و تشکیل یک مربع داده اند. می خواهیم آنها را به شکل سمت راست تبدیل کنیم به طوری که دو سکه شیر و دو سکه خط، در قطر مربع قرار گیرند. کمترین تعداد حرکت مد نظر می باشد.
قانون حرکت سکه ها نیز به شرح زیر است:
یک حرکت شامل حرکت یک زوج سکه همجوار می باشد و می تواند بصورت افقی (چپ-راست) یا عمودی (بالا-پایین) انجام پذیرد.
شایان ذکر است که لزومی ندارد مربع نهایی، دقیقا در همان نقطه مربع اولیه قرار داشته باشد.
%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%ac%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7-26531
برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما