با انتخاب گزینه صحیح، ماتریس را تکمیل کنید.

به شکل پایین دقت کنید. آیا می توانید از بین ۸ گزینه موجود، پاسخ صحیح را یافته و ماتریس را تکمیل کنید؟

 

تست-هوش-تکمیل-ماتریس-هوش-۲۷۴۰۱

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما