کدامیک از چهره ها، تغییر حالت داده اند…

به صورت های پایین نگاه  کنید، یکی از آنها چهره اش نمایانگر احساس واقعی اش نیست! آیا می توانید او را بیابید و احساس وافعی اش را هم تعیین کنید؟!
 تست-هوش-تغییر-حالت-چهره-۴۱۴۳۱
:: سطح تست هوش: ساده
برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما