دو ترازو داریم که تعدادی شئی بر روی آنها قزار دارد و در وضعیت تعادل هستند…

دو ترازو داریم که تعدادی شکل بر روی آنها قرار دارد و هر دو در وضعیت تعادل هستند، آیا می توانید بگویید چند عدد پنج ضلعی با ۴ عدد قلب برابر خواهد بود؟

 

تست-هوش-تعادل-در-ترازوها-۲۳۳۹۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما