به کل تصویر نگاه کنید و نکته عجیب آن را بیابید….

به شکل پایین نگاه کنید، به نظر شما چیز عجیبی در شکل دیده می شود؟ همیشه دیدن جزئیات تصاویر، احتیاج به کمی دقت دارد!
 تست-هوش-تصویری-نکته-عجیب-۰۷۰۰۱
:: سطح دشواری تست هوش: ساده
برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما