یک شکارچی با سگ های خود برای شکار یک روباه آمده است

یک شکارچی با سگ های خود برای شکار یک روباه آمده است ولی متأسفانه کمی سردرگم شده است. آیا می توانید روباه را به این شکارچی نشان دهید؟

 

تست-هوش-تصویری-شکارچی-و-روباه-۰۰۵۷۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما