در شکل روبرو  کدام حلقه ها به هیچ حلقه دیری متصل نیستند؟

تست هوش حلقه های نامتصل-۴۸۳۹در شکل روبرو  کدام حلقه ها به هیچ حلقه دیری متصل نیستند؟

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما