تکه چوب هایی داریم و می خواهیم تعدادی از آنها را برداریم…

تعدادی تکه چوب داریم (همانند شکل زیر)
آیا می توانید ۸ تا از آنها را به گونه ای بردارید که یک تکه چوب، باقی بماند؟!  توجه کنید هیچ تکه چوب پنهانی در کار نیست!
%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%87-%da%86%d9%88%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%82%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-0511
برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما