به دو شکل با دقت نگاه کنید و تفاوت ها را پیدا کنید.

دو شکل پایین را با دقت با هم مقایسه کنید. ۱۵ تفاوت بین این دو تصویر وجود دارد. آیا می توانید آنها را بیابید؟ حداقل سعی کنید ۱۰ مورد را بیابید!به چقدر زمان نیاز خواهید داشت؟!
تست-هوش-تصویری-تفاوت-ها-را-بیابید-شماره-۲-۰۱۱۹۱
برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما