به شکل زیر نگاه کنید. با توجه به منطق موجود در شکل، گزینه صحیح را انتخاب نمایید…  

به شکل زیر نگاه کنید. با توجه به منطق موجود در شکل، گزینه صحیح را انتخاب نمایید…

 

%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82-%d8%b4%da%a9%d9%84-51251

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما