می خواهیم با توجه به منطق چیدمان قطعات دومینو، گزینه صحیح را بیابیم.

به قطعات چیده شده دومینو در شکل پایین (سمت چپ) توجه کنید. آیا می توانید با توجه به منطق چیدمان این قطعات، گزینه صحیح را بیابید.

 

تست-هوش-تست-دومینو-شماره-۴-۴۱۱۶۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما