تعدادی تاس بر روی هم قرار گرفته اند، می خواهیم مجموع اعداد پنهان را بیابیم.

به شکل پایین نگاه کنید، سه عدد تاس بر روی هم قرار گرفته اند. آیا می توانید ظرف مدت ۳۰ ثانیه مشخص کنید مجموع نقاطی از تاس که دیده نمی شوند، چند خواهد بود؟

 

تست-هوش-برج-تاس-ها-۵۳۳۱۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما