با توجه به منطق کاشی کاری شکل، گزینه مناسب را بیابید.

با توجه به منطق کاشی کاری شکل، کاشی مناسب را بیابید و شکل را تکمیل کنید.

تست-هوش-با-کاشی-مناسب-کامل-کنید-۵۲۲۰۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما