تعدادی از کاشی های شکل ناپدید شده اند و قصد مرمت داریم.

یک دیوار کاشیکاری شده داریم که متأسفانه بخشی از آن فروریخته است. حال قصد داریم آن را مرمّت نماییم. آیا می توانید بگویید کدام گزینه، به درستی این کاشیکاری را تکمیل می نماید؟

 

تست-هوش-بازسازی-و-مرمت-کاشی-ها-۴۷۳۴۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما