آیا می توانید تعادل این مثلث را حفظ کنید؟

می خواهیم اعداد ۱ تا ۱۲ را به گونه ای روی این مثلث (هر عدد درون یک دایره) قرار دهیم، که مجموع اعداد هر ضلع، مساوی ۳۶ باشد.
برای ساده تر شدن کار، عدد ۱۲ را در یکی از رئوس در نظر بگیرید. به یاد داشته باشید که می خواهیم از همه اعداد مذکور، یک بار و فقط یک بار استفاده کنیم.
%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d9%87%d9%85-%d9%88%d8%b2%d9%86-11241
برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما