شکل مربوطه را از بالا چگونه خواهیم دید؟

به شکل پایین نگاه کنید. البته می خواهیم این بار از بالا به آن نگاه کنیم. آیا می توانید بگویید این شکل را چگونه خواهیم دید؟

 

تست-هوش-از-بالا-نگاه-کنید-۵۶۰۳۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما