تعدادی شکل هندسی داریم که هر یک، ارزش عددی دارد، مجموع هر سطر و ستون، داده شده…

تعدادی شکل داریم که هر یک، دارای ارزش عددی هستند، مجموع هر سطر و ستون، داده شده است. به نظر شما علامت سوال با چه عددی باید جایگزین شود؟
 تست-هوش-ارزش-عددی-شکل-ها-۵۵۰۵۱
برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما