یک پیتزا داریم که هر قسمت از آن ارزشی متفاوت دارد….

به شکل پایین نگاه کنید. یک پیتزا داریم که به ۶ اسلایس تقسیم شده است. آیا می توانید با توجه به ارزش هر قسمت، ارزش اسلایس آخر را تعیین کنید؟!

 

%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-13511

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما