خانه های جدول را با خطوط، با عددها متناظر نمایید….

 

 

 

 

 

 

%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%af%d8%af%db%8c-03431

در جدول بالا، خانه های سیاه با اعدادی مشخص شده اند. شما باید در خانه های سفید از خطوط افقی یا عمودی به نحوی استفاده کنید که خطوط متصل به خانه های سیاه، با اعداد درون آن، برابر باشد. (تعداد خانه هایی که با خطوط به یک خانه سیاه متصل می گردند.)
برای مثال شکل سمت راست با حل آن آورده شده است. مثلا برای عدد ۳، دو خانه در بالا (خط عمودی) و یک خانه در سمت چپ (خط افقی) به این عدد متصل شده اند.
برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما