آتش سوزی در ساختمان ۱۲ طبقه

در یک ساختمان ۱۲ طبقه، آتش سوزی اتفاق می افتد. سریعا به آتش نشانی خبر داده می شود. اما قبل از اینکه آنها به محل آتش سوزی برسند، مردی از ترس سوختن، از پنجره به بیرون می پرد ولی در عین ناباوری، زنده می ماند. به نظر شما چطور زنده ماندنش را می توان توجیه کرد؟

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما