نمونه تست فیزیک رشته ریاضی فیزیک

در تصویر زیر تستهای فیزیک با راه حل آورده شده. برای دیدن با وضوح بیشتر روی عکس کلیک کنید

فیزیک ۱۵۶-۱۶۰

نظرات شما