تست شیمی رشته تجربی با پاسخ تشریحی
برای رشته ریاضی فیزیک هم قابل استفاده است.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

شیمی ۲۴۶-۲۵۰

 

نظرات شما