نمونه تست زمین شناسی با پاسخ تشریحی

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

زمین شناسی ۱۲۱-۱۲۵

نظرات شما