تستهای کنکوری زمین شناسی رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

۱- جلای براق در سطح شیستوزیته، وسیله تشخیص کدام سنگ است؟

۱) اسلیت

۲) فلینت

۳) فیلیت

۴) هورنفلس

 

۲- کاهش کدام یک، سبب افزایش میزان خاک در یک منطقه می شود؟

۱) پوشش گیاهی

۲) تخلخل سنگ ها

۳) رطوبت هوا

۴) شیب زمین

 

۳- با مشاهده کدام قطعه سنگ، آن را فرسایش یافته در نظر می گیرند؟

۱) با نیروی کمی به سادگی خرد شود.

۲) گرد شده در بستر یک رودخانه خشک

۳) در یک صخره قرار داشته باشد با درز و شکاف زیاد

۴) با شکستن آن رنگ سطح و داخل آن متفاوت باشد.

 

۴- ماه در کدام حالت، در نیمه شب طلوع می کند؟

۱) بدر

۲) تربیع دوم

۳) تربیع اول

۴) هلال آخر ماه

 

۵- با اندازه گیری شدت گرانش، به روش گرانی سنجی، ناهنجاری های حاصل از کدام موارد ممکن است، تشخیص را با مشکل روبه رو کند؟

۱) گچ و باریت

۲) نفت و آب

۳) پریدوتیت و انیدریت

۴) گنبد نمکی و باتولیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها

۱- گزینه ۴ درست است.

فسفر در تهیه اسید فسفریک و نمک های فسفاته و هر دوی این ترکیبات در تهیه کودهای فسفردار کاربرد دارند.

 

۲- گزینه ۳ درست است.

گاهی از منظره ظاهری کانی ها برای بیان جلا استفاده می کنند. به طور مثال در حالی که کانی تالک واقعاً چرب نیست ولی با تماس به دست حالت چرب دارد و به همین جهت جلای کانی تالک را چرب می نامند.

 

 

۳- گزینه ۳ درست است.

 

پلاژیوکلاز سدیم دار، بیوتیت و آمفیبول، از کانی هایی هستند که در مراحل آخر انجماد ماگما به بلور تبدیل می شوند و می توانند در کنار هم قرار بگیرند. به طور مثال در گرانیت ها و ریولیت ها این کانی ها به همراه کوارتز سنگ را می سازند.

 

۴- گزینه ۱ درست است.

سنگ های تک کانی هم معمولاً خالص نیستند و همواره مقداری ناخالصی، کانی اصلی را همراهی می کند. به طور مثال در سنگ آهک، کانی کلسیت

بسیار فراوان است، اما در خالص ترین سنگ آهک ها هم مقداری کانی های دیگر مانند رس یا کوارتز علاوه بر کلسیت مشاهده می شود.

 

۵- گزینه ۳ درست است.

در اثر عبور محلول های غنی از منیزیم از سنگ های آهکی، منیزیم جانشین قسمتی از کلسیم شده و دولومیت تشکیل می شود. این فرایند را در سنگ

شدگی جانشینی می نامند

 

نظرات شما