نمونه تستهای روانشناسی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۱- به تغییرات پی درپی و منظمی که آثار بلند مدتی در زندگی فرد دارد چه می گویند؟

۱) تربیت

۲) رشد

۳) آمادگی زیستی

۴) یادگیری

 

۲- در کدام دوره رشد، کودک تقریباً ۷۰ درصد وقت خود را می خوابد؟

۱) طفولیت

۲) خردسالی

۳) کودکی اول

۴) کودکی دوم

 

۳- بالاتنه در کدام دوره از زندگی فرد، رشد می کند؟

۱) طفولیت

۲) کودکی اول

۳) نوجوانی

۴) بزرگسالی

 

۴- نام دیگر بزرگسالی دوم چیست؟

۱) جوانی

۲) میان سالی

۳) پیری

۴) سرخوردگی

 

۵- استدلال اخلاقی نوجوانی که هویت واقعی خود را به دست نیاورده در چه مرحله ای است؟

۱) استقرایی

۲) بی اعتقادی

۳) پیش قراردادی یا قراردادی

۴) پیش اخلاقی یا تعارض اخلاقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

گزینه ۲ درست است.

رشد، به تغییرات پی درپی و منظمی گفته می شود که از زمان انعقاد نطفه تا هنگام مرگ اتفاق می افتد. این تغییرات در ابعاد گوناگون جسمانی، عاطفی، شناختی و اجتماعی به وجود می آید و دارای الگو و نظم خاصی است و آثار بلند مدتی در زندگی فرد دارد.

 

۲- گزینه ۱ درست است.

دو سال اول زندگی را دوره طفولیت می نامند که یکی از دوره های رشد است و سریع ترین تغییرات در آن اتفاق می افتد. از نظر رشد جسمانی کودک تقریباً  ۷۰ درصد وقت خود را می خوابد. در طول سال اول به تدریج وقت کم تری به خواب و وقت بیشتری برای توجه به محیط پیرامون اختصاص پیدا می کند. رشد جسمانی کودک از تولد تا ۲ سالگی رشد چشمگیری دارد.

 

۳- گزینه ۳ درست است.

بالاتنه، آخرین قسمت است که در دوره نوجوانی رشد می کند.

 

۴- گزینه ۲ درست است.

میان سالی )بزرگسالی دوم )  ۴۰ تا ۶۵  سالگی است.

 

۵- گزینه ۳ درست است.

نوجوانی که در پایان این دوره، به تعریف خود مناسب نرسیده و هویت واقعی خود را به دست نیاورده فردی بی هدف و با هویت منفی خواهد بود. این

افراد دارای اضطراب زیاد، احساس کناره گیری یا جدایی از والدین، حقارت نفس، پیش داوری و تعصب زیادند. استدلال اخلاقی آن ها، پیش قراردادی یا قراردادی است، وابسته به دیگران هستند، مسائل را ساده می انگارند، در تحصیلات ناموفق اند و بالاخره دارای ارتباط گوشه گیرانه یا کلیشه ای با دیگران می باشند.

نظرات شما