نمونه تستهای روانشناسی کنکور با پاسخ تشریحی

۱- یکی از عوامل مؤثر در بیماری قلبی، سرطان و مشکلات ریوی چیست؟

۱) آب و هوا

۲) تغذیه

۳) اختلالات هیجانی

۴) فشار روانی

 

۲- نام دیگر یادگیری معنایی چیست؟

۱) ارادی

۲) شناختی

۳) فعال

۴) عمقی

 

۳- کدام منطقه از مغز اختصاص به تکلم (گفتن) دارد؟

۱) لوب گیجگاهی چپ – بروکا

۲) لوب پیشانی چپ – ورنیکه

۳) لوب پیشانی چپ – بروکا

۴) لوب گیجگاهی چپ – ورنیکه

 

۴- عکس العمل بدن نسبت به فشار روانی چیست؟

۱) استرس

۲) مقاومت

۳) شوکه شدن موقتی

۴) عصبانیت

 

۵- به عمل آگاهانه جهت آسیب رساندن به دیگران و اشیاء چه می گویند؟

۱) بازخورد

۲) پرخاشگری

۳) تعارض

۴) شکست

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۴ درست است.

متخصصان معتقدند فشار روانی یکی از عوامل مؤثر در بیماری قلبی، سرطان، مشکلات ریوی و مصدومیت های ناشی از سوانح در جامعه ما است.

 

۲- گزینه ۴ درست است.

برای یادگیری و یادآوری مؤثر اصول و قوانین مهمی از جمله یادگیری ارادی، یادگیری عمقی (معنایی) شباهت دو مرحله یادگیری و بازیابی، یادآوری با استفاده از سر نخ و یادگیری فعال وجود دارد.

 

۳- گزینه ۳ درست است.

ناحیه بروکا در لوب پیشانی چپ قرار داردو به تکلم  (گفتن) اختصاص دارد.

 

۴- گزینه ۳ درست است.

در مرحله هشدار، واکنش بدن در مقابل فشار روانی، شوکه شدن موقتی است.

 

۵- گزینه ۲ درست است.

پرخاشگری، عملی آگاهانه جهت آسیب رساندن به دیگران و اشیاء است.

 

نظرات شما