نمونه تست دین و زندگی با پاسخ تشریحی

۱- پیامبران الهی زمانی می توانند مسئولیت خود را به درستی انجام دهند که ………. و اگر پیامبری در هنگام
اجرای فرمان های الهی معصوم نباشد ……….
۱) تحت تأثیر هوای نفس قرار نگیرند و مرتکب گناه و اشتباه نگردند – امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا
می شود و اعتماد مردم به دین از دست می رود.
۲) تحت تأثیر هوای نفس قرار نگیرند و مرتکب گناه و اشتباه نگردند – امکان دارد مردم با سرمشق قرار دادن
او به گمراهی و انحراف مبتلا شوند.
۳) با ایمان و تقوایی که خداوند به آن ها عنایت کرده هرگز مرتکب گناه نشوند – امکان انحراف در تعالیم الهی
پیدا می شود و اعتماد مردم به دین از دست می رود.
۴)  با ایمان و تقوایی که خداوند به آن ها عنایت کرده هرگز مرتکب گناه نشوند – امکان دارد مردم با سرمشق
قرار دادن او به گمراهی و انحراف مبتلا شوند.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
۲- آیات نخستین سوره علق «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِیَ خلق () خلق الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَق»  و با توجه به اینکه می‌گوییم « این کتاب، کتاب دیروز، امروز و فرداهای انسان هاست» به ترتیب ناظر برکدام بُعد از اعجاز قرآن است؟
۱)  انسجام درونی در عین نزول تدریجی – تازگی و شادابی دائمی
۲) انسجام درونی در عین نزول تدریجی – جامعیت و همه جانبه بودن
۳) تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت – تازگی و شادابی دائمی
۴)  تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت – جامعیت و همه جانبه بودن

+++++++++++++++++++++++++++++

۳- پیام آیه شریفه «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ….» کدام است؟
۱) ارجاع منازعات به خدا و پیامبر (ص)، مشروط به اعتقاد به توحید و معاد است.
۲) شرط اعتقاد به توحید و معاد، اطاعت از خدا و پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) است.
۳) اعتقاد به توحید و معاد، مشروط به ارجاع منازعات به خدا و پیامبر (ص) است.
۴) اطاعت از خدا و پیامبر (ص) و ائمه معصومین، مشروط به اعتقاد به توحید و معاد است.

++++++++++++++++++++++++++++

۴- باتوجه به آیه سوره مبارکه قصص « وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ…. » خداوند اراده کرده چه گروهی امام و وارث زمین باشند؟

۱) مستضعفان به رهبری حضرت مهدی (عج)

۲) صالحان جهان به همراهی رهبران الهی
۳) کسانی که ایمان و تقوا داشته باشند

۴) کسانی که دارای اخلاص و عمل صالح هستند

++++++++++++++++++++++++++++++++++
۵- پیامبر خدا حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) حکومتش را بر پایه ………. بنا کرد و همه انسان ها از یک مرد و زن آفریده شده اند و تنها ملاک گرامی بودن ………. است.
۱) برابری و مساوات – تقوا

۲) برابری و مساوات – ایمان
۳) تساوی و عدالت – تقوا

۴) تساوی و عدالت – ایمان

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۲ درست است.
پیامبران الهی زمانی می توانند مسئولیت خود را به درستی انجام دهند که تحت تأثیر هوای نفس قرار نگیرند و مرتکب گناه و اشتباه نگردند. و اگر پیامبری در هنگام اجرای فرمان های الهی معصوم نباشد، امکان دارد مردم با سرمشق قرار دادن او به گمراهی و انحراف مبتلا شوند.

ص ۳۰ دین و زندگی ۳

++++++++++++++++++++++

۲- گزینه ۳ درست است.
قرآن کریم نه تنها با پیشرفت زمانه کهنه نمی شود، بلکه افق های جدیدی از حکمت، علم و معرفت را به روی جویندگان می گشاید، این کتاب، کتاب دیروز، امروز و فرداهای انسان هاست. هر چه زمان بگذرد و انسان ها به درجات عالی تری از فرهنگ و دانش برسند، درخشندگی و شادابی قرآن بیش تر نمایان خواهد شد، و آیات نخستین سوره علق هم ناظر بر تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت است.

ص ۴۳و ۴۷دین و زندگی ۳

++++++++++++++++++++

۳- گزینه ۱ درست است.
در آیه ۵۹ سوره مبارکه نساء خداوند می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید از خدا و رسولش و اولیای امر خود پس هرگاه در امری دینی اختلاف  نظر یافتید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید آن را به کتاب خدا و سنت پیامبرش عرضه بدارید این بهتر و نیک فرجام تر است.

ص ۵۹ دین و زندگی ۳

++++++++++++++++++++++

۴- گزینه ۱ درست است.
قرآن کریم در آیه ۹ سوره قصص می فرماید: «وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّهً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِین»
خداوند اراده کرده است که مستضعفان عالم به رهبری حضرت مهدی (عج) امام و وارث زمین باشند.

ص ۱۱۷ دین و زندگی

++++++++++++++++++++++++++

۵- گزینه ۱ درست است

پیامبر اکرم (ص) حکومتش را بر پایه برابری و مساوات بنا کرده و اعلام کرد همه انسانها از یک مرد و زن آفریده شده‌اند و ملاک کرامت و گرامی بودن تقواست

ص ۹۲ دین و زندگی ۳

 

نظرات شما