نمونه تست جغرافیا سوم رشته انسانی

joghrafi 191-195

 

 

 

پاسخ:

۱-

گزینه ۲

صفحه‌های  ۳۲،۳۵ و ۳۶   جغرافیای سوم

 

۲-

گزینه ۲

صفحه‌های ۳ و ۲۲   جغرافیای سوم

 

۳-

گزینه ۲

صفحه‌های ۴، ۷ و ۹    جغرافیای سوم

 

۴-

گزینه ۱

صفحه  ۱۲  جغرافیای سوم

 

۵-

گزینه ۲

صفحه‌های ۱۴ و ۱۸    جغرافیای سوم

برچسب ها: برچسب‌ها:, ,
نظرات شما