نمونه تست جغرافیای رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۱- زبان مردمان یهود کدام است؟

۱) اوستایی

۲) سامی

۳) ماندارین

۴) حامی

 

۲- تپه های ماسه ای ساحلی از چه نظر اهمیت دارند و نگهداری می شوند؟

۱) داشتن سنگ های متنوع و اشکال متعدد ناهمواری

۲) جلوگیری از ریختن زباله و فاضلاب به آب های ساحلی

۳) هنگام وقوع طوفان در کاهش تلفات جانی و مالی تأثیر دارند.

۴) مردم از این مکان های ساحلی به عنوان تفریحگاه استفاده می کنند.

 

۳- پیدایش غار در نواحی کوهستانی از نتایج کدام مورد است؟

۱) حرکت یخچال ها

۲) فرسایش تراکمی

۳) نیروی جاذبه زمین

۴) فرسایش انحلالی

 

۴- به کدام دلیل نواحی گرم و خشک مناسب برای آموزش های نظامی هستند؟

۱) محیط دست نخورده

۲) وسعت زیاد و جمعیت کم

۳) آسمان صاف و درخشان

۴) ساعات آفتابی بسیار زیاد

 

۵- بیشترین درصد اراضی جنگلی جهان به کدام کشور تعلق دارد؟

۱) برزیل

۲) زئیر

۳) اندونزی

۴) مالزی

 

 

 

 

 

 

 

 

۱- گزینه ۲ درست است.

زبان سامی زبان مردمان عرب و یهود و زبان حامی زبان بعضی از مردم شمال افریقاست زبانهای آسیای شرقی،زبان مردم زردپوست ناحیه آسیای شرقی است ماندارین چینی یکی از معروفترین شاخه‌های این زبان محسوب می‌شود. زبان ایرانی دارای ۴ شاخه به نامهای فارسی، کردی، اوستایی و پشتو است.

 

۲- گزینه ۳ درست است.

نگهداری از تپه‌های ماسهای ساحلی (مانند سواحل هلند) به دلیل تأثیر آنها در کاهش تلفات مالی و جانی، هنگام وقوع طوفان دارای اهمیت بسیار است به همین جهت کاشت چمن و درخت روی تپه‌های ماسهای ساحلی و وضع قوانین سخت برای جلوگیری از چرای دام و قطع درختان این مناطق بسیار مهم است.

 

۳- گزینه ۴ درست است.

آبهای روان علاوه بر حمل مواد تخریب شده سنگهایی مثل آهک، گچ و نمک را در خود حل میکنند و به شکل محلول، حمل مینمایند. انحلال سنگها و حمل مواد به شکل محلول مخصوص آبهاست و عوامل دیگری مثل باد، نیروی جاذبه و یخچال قادر به این نوع حمل نیستند. بنابراین آبها می‌توانند از طریق نفوذ در سنگهای قابل انحلال مثل آهک که به صورت گسترده در رشته کوههای هیمالیا و زاگرس یافت میشوند تودههای عظیمی از سنگها را با خود حمل می‌کنند این نوع فرسایش انحلالی موجب به وجود آمدن اشکال خاص نظیر غارها و چشمه‌ها در کوهستانهای آهکی می‌شود.

 

۴-  گزینه ۲ درست است.

فضاهای وسیع و اغلب خالی از جمعیت یا کم جمعیت نواحی گرم و خشک، برای آن دسته از فعالیتهای انسان که به مکانهای خلوت نیاز دارند مناسب است، مانند آموزشهای نظامی، آزمایشهای اتمی و برخی فعالیتهای ورزشی نظیر مسابقات اتومبیلرانی، آسمان صاف و درخشان نواحی بیابانی شرایط مناسبی را برای مطالعات و تحقیقات نجومی و مشاهده اجرام فضایی فراهم میکند به همین دلیل صنایع هوا فضا عمدتاً در این نواحی تأسیس می‌شوند.

 

۵- گزینه ۱ درست است.

اراضی جنگلی حدود ۱۱ میلیون کیلومتر مربع از سطح سیاره ما را میپوشانند که  ۳۰ درصد آن در کشور برزیل، ۱۰ درصد در اندونزی و ۹ درصد آن در کشور زئیر قرار دارد نزدیک به دو میلوین کیلومتر مربع از جنگلها مورد استفاده قرار می‌گیرند

نظرات شما