تستهای کنکوری درس جغرافیا با پاسخ تشریحی

۱- کوه سهند چه زمانی شکل گرفت؟

۱) آغاز کواترنر

۲) اوایل ترشیاری

۳) اواخر دوره ترشیاری

۴) همزمان با ارتفاع گرفتن کوه ها

 

۲- کدام بیابان از نوع ساحلی است؟

۱) تکله ماکان

۲) گبی

۳) بیابان عربستان

۴) اریکا

 

۳- شدت ویرانی ناشی از زلزله در کدام عمق کانونی بیشتر است؟

۱) ۸کیلومتر

۲) ۱۰کیلومتر

۳) ۲۰ کیلومتر

۴) ۱۰۰کیلومتر

 

۴- گزینه درست در ارتباط با رشد جمعیت جهان کدام است؟

۱) امروزه رشد سریع جمعیت در همه نواحی جهان یکسان است.

۲) در کشورهای توسعه یافته صنعتی میزان موالید کاهش یافته است.

۳) امروزه بیشترین درصد افزایش جمعیت مربوط به قاره های اروپا و آمریکا می باشد.

۴) رشد طبیعی جمعیت در کشور تانزانیا  ۲/۷ درصد در سال ۱۹۹۰ بوده است.

 

۵- مقدار مصرف سرانه آب لوله کشی آشامیدنی در ایران بیشتر از برخی کشورهای پرآب اروپایی است. این امر بیانگر چیست؟

۱) افزایش جمعیت و توسعه صنایع مونتاژ

۲) دسترسی مردم ایران به منابع آب کافی

۳) اتلاف منابع آب و اسراف بیش از حد این منبع حیاتی و جدا نکردن آب آشامیدنی از سایر مصارف

۴) اسلامی بودن مردم ایران و توجه به بهداشت

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۱ درست است.

زمین شناسان معتقدند که فلات ایران همانند دیگر خشکی های زمین، در طول دوره های زمین شناسی دستخوش تغییرات فراوان بوده است. همزمان با ارتفاع گرفتن کوه ها و ناهمواری ها، زمین های پست و هموار به صورت حوضه های بسته یعنی دشت ها و چاله های کوچک و بزرگ شکل گرفتند فعالیت های کوه زایی در اواخر دوره ترشیاری، شکل نهایی کوه های البرز  (شمالی)  و زاگرس  (غربی)  را به وجود آورده اند. در آغاز کواترنر فعالیت آتش فشانی شدت بیشتری پیدا کرد و ارتفاعات مخروطی شکل و بلند همچون دماوند، سبلان، سهند و تفتان را به وجود آورد.

 

۲- گزینه ۴ درست است.

عوامل مختلفی موجب پیدایش مناطق خشک و بیابانی می شود و انواع بیابان ها را به وجود می آورد صحرای آفریقا، دشت لوت و بیابان عربستان که از نوع بیابان های جنب حاره هستند و به علت نزدیکی به مدار رأس السرطان و رأس الجدی به وجود آمده اند. بیابان های اَتاگاما، اریکا و نامیب از نوع بیابان ساحلی هستند و عبور جریان آب سرد از کنار سواحل آنها را به وجود آورده است. گبی و تکله ماکان از نوع داخلی عرض های متوسط می باشند.

 

۳- گزینه ۱ درست است.

هرچه سرعت و شدت امواج زلزله بیشتر باشد خرابی و ویرانی ناشی از آن نیز بیشتر خواهد بود. عمق این انفجار زیرزمینی نیز بر میزان ویرانی حاصله تأثیر می گذارد یعنی هرچه عمق کانونی زلزله کمتر باشد شدت ویرانی بیشتر می شود و هرچه از مرکز زلزله دورتر شویم، از قدرت تخریب آن کاسته می شود. چون ۸ کیلومتر نزدیک ترین سطح به زمین است بنابراین قدرت و شدت ویرانی بیشتر خواهد بود.

 

۴- گزینه ۲ درست است.

امروزه رشد سریع جمعیت در همه نواحی جهان یکسان نیست به طوری که در کشورهای توسعه یافته صنعتی علاوه بر مرگ ومیر، میزان موالید نیز کاهش یافته است حتی در بعضی از کشورهای صنعتی اروپا، نرخ رشد به صفر یا پایین تر از آن رسیده است. امروزه ۹۷ درصد افزایش جمعیت مربوط به سه قاره در حال توسعه یعنی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین است و رشد طبیعی جمعیت در تانزانیا ۳.۷ درصد در سال است

 

۵- گزینه ۳ درست است.

محاسبات نشان می دهند که میانگین مصرف سرانه آب در جهان حدود ۵۸۰ مترمکعب برای هر نفر در سال است اما متأسفانه این رقم در ایران که کشور کم آبی به حساب می آید ۱۳۰۰ مترمکعب در سال است این امر نشان دهنده اتلاف منابع آب و اسراف بیش از حد این منبع حیاتی است مقدار مصرف سرانه آب لوله کشی آشامیدنی در شهرهای ایران حدود ۱۴۲ مترمکعب در سال است که از مصرف سرانه برخی از کشورهای اروپایی بیشتر است علت آن استفاده از آب آشامیدنی برای شست وشوی اتومبیل و …. در حالی که در بسیاری از کشورها، آب آشامیدنی از سایر آب های مصرفی جداست.

نظرات شما