نمونه تستهای تاریخ رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۱- دلیل عمده بررسی موضوعات و تحقیق پیرامون علوم انسانی با روش مشاهده غیرمستقیم از پدیده های تاریخی کدام است؟

۱) کسی نتوانسته است رخدادهای گذشته طولانی بشر را از نزدیک ببیند.

۲) چون از مطالعه گذشته در پی دستیابی به هدفی واحد هستند.

۳) زیرا گذشته در چشم همه انسان ها یکسان جلوه نمی کند.

۴) پدیده های تاریخی برای بررسی در دسترس پژوهشگر قرار ندارد.

۲- کدام مورد در بررسی های تاریخی بسیاری از کمبودها و خلأهای دانش تاریخی بشر را تکمیل می کنند؟

۱) تحقیق درباره افسانه ها و حماسه ها

۲) دیدگاه متفاوت اسطوره شناسان از پدیده ها

۳) بررسی پدیده ها از طریق افسانه ها و اسطوره ها

۴) حفظ اخبار تاریخی با گسترش استفاده از خط

۳- با فتح کدام سرزمین باستانی توسط کورش هخامنشی سکه های کرزوسی در ایران رواج یافت؟

۱) یونان

۲) مصر

۳) لودیه

۴) بابل

۴- کدام مورخ برجسته ایرانی منظومه تاریخی ظفرنامه را به رشته تحریر درآورده است؟

۱) صادقی بیک افشار

۲) فتحعلی خان صبا

۳) هاتفی جامی

۴) حمدالله مستوفی

۵- پیروان و مبلغان آئین های بزرگ جهان برای گسترش آئین خود از کدام روش استفاده می کردند؟

۱) چون نزد پیروان هر آئینی بعضی مکان ها مقدس هستند برای انجام تکلیف راهی این مناطق می شدند.

۲) راهی سرزمین های شناخته و ناشناخته می شدند که در تحولات تاریخی اهمیتی بسزا دارد.

۳) با تمام سختی ها و صرف وقت زیاد به امید تقرب به سوی مکان های مذهبی راه می افتادند.

۴) عالمان دینی در روستاها و شهرها پراکند بودند و طالبان آئین های مختلف راهی دیار آنان می شدند.

 

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱- گزینه ۴ درست است.

در علوم انسانی روش بررسی موضوعات و تحقیق پیرامون آنها به گونه ای دیگر است. در تاریخ که یکی از شاخه های علوم انسانی است، بیشتر با روش

مشاهده غیرمستقیم به مطالعه پدیده های تاریخی که در گذشته وجود داشته اند، اکنون وجود ندارند، یعنی مشاهده مستقیم آنها ممکن نیست و به

همین جهت تنها راه مطالعه گذشته ها مشاهده غیرمسقتیم است.

 گزینه ۱ درست است.

در حقیقت ریشه و بنیان بسیاری از پدیده ها تنها با استفاده از افسانه ها قابل شناسایی و مطالعه است. بسیاری از اخبار و اطلاعاتی که در تاریخ گمشده یا مورخان به آنها دسترسی ندارند، در افسانه ها و حماسه ها قابل کشف و استفاده است. در حقیقت افسانه ها و حماسه ها بسیاری از کمبودها و خلأهای دانش تاریخی بشر را تکمیل می کنند. یکی از مهم ترین عرصه های مطالعه درباره افسانه ها و حماسه ها اسطوره شناسی تطبیقی است که اطلاعات فراوانی در مورد روابط اقوام ملل، مبادلات فرهنگی میان آن ها، تحول زبان ها و دگرگونی فرهنگ ها به دست داده است.

 گزینه ۳ درست است.

کهن ترین سکه ها در جهان، متعلق به سنا خریب پادشاه آشور است که در حدود ۱۰۰ سال پیش از میلاد تهیه شده است. شاید در همین حدود بود که در لودیه سکه هایی از جنس الکتروم ضرب شد. سکه هایی که کرزوس پادشاه لودیه رواج داد به کرزوئید )کرزوسی( معروف شد. پس از فتح لودیه توسط کورش هخامنشی سکه های کرزوسی در ایران رواج یافت. داریوش یکم هخامنشی سکه های دریک طلا و شِکلِ نقره را ضرب کرد که کهن ترین سکه های ایرانی است.

 گزینه ۴ درست است.

گاهی مورخان وقایع تاریخی را به صورت شعر بیان کرده اند. این مورخان شاعر اعتقاد داشتند، تاریخی که به شعر درآید می تواند در میان مردم اثر بهتری داشته باشد و بیشتر بماند. مغولان به منظومه های تاریخی علاقه زیادی نشان دادند. آنان دوست داشتند کتاب های تاریخ به نظم درآید تا مردم به آن بیشتر توجه کنند. در دوره  بعد، به خصوص در دوران حکومت تیموریان، صفویان و قاجارها این شیوه دنبال شد و منظومه های تاریخی فراوانی به وجود آمد. چنانکه حمداله مستوفی منظومه تاریخی ظفرنامه را به تحریر درآورد.

 گزینه ۲ درست است.

نزد پیروان هر آیینی بعضی مکان ها مقدس هستند. شهرهای مذهبی نظیر مکه، مدینه، نجف، مشهد، بیت المقدس … پیروان آئین های مختلف نظیر اسلام، مسیحیت، بودایی، هندویی، زردشتی، با توجه به آموزه های دینی خود، با شوقی وافر و به امید تقرب یا انجام تکالیف به سوی مکان های مذهبی به حرکت درمی آیند. علاوه بر این، پیروان ومبلغان هر یک از آیین های بزرگ جهان، به منظور گسترش آیین خود راهی سرزمین های شناخته و ناشناخته می شدند. مهاجرت این مبلغان در تحولات تاریخ اهمیتی بسزا دارد

نظرات شما