تست تاریخ رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

 ۱- در قرن نوزدهم سرزمین مصر جزو قلمرو کدام دولت قدرتمند جهانی بود؟

۱( انگلستان

۲( اتریش

۳( عثمانی

۴( فرانسه

**********************************

۲- کدام یک از اقدامات مهم آقامحمدخان پس از رسیدن به قدرت فرمانروایی در ایران است؟

۱(  به سرکوب طغیان حاکم گرجستان دست زد.

۲( با پیروزی بر لطفعلی خان زند وی را به قتل رساند.

۳(  به حکومت خاندان افشاریه در مشهد پایان داد.

۴(  به طور رسمی در سال ۱۱۷۴ ش.  در شهر تهران تاج گذاری نمود.

***************************

۳- کدام یک از موارد زیر در افزایش آگاهی و اصلاح طلبی مردم ایران پیش از انقلاب مشروطه نقشی نداشت؟

۱(  انقلاب ۱۹ ۵ م. در روسیه

۲( شکست روسیه در جنگ از ژاپن

۳( استقرار حکومت مشروطه در کشور ژاپن

۴( قتل ناصرالدین شاه توسط میرزا رضا کرمانی

***********************************

۴- مهم ترین هدف شوروی از خارج نکردن نیروهای نظامی خود پس از پایان جنگ جهانی دوم از ایران کدام بود؟

۱( اخذ امتیاز نفت شمال ایران

۲( مخالفت با خواسته های انگلستان در کشور

۳( مقابله با رقابت اقتصادی جدید آمریکا در کشورمان

۴( جلوگیری از مقابله نظامی ایران با فرقه های دموکرات آذربایجان و کردستان تحت حمایت خود

*************************

۵-  کدام فرد از گروه هیئت های مؤتلفه اسلامی با ترور حسنعلی منصور نخست وزیر وقت رژیم پهلوی به حبس

طولانی محکوم گردید؟

۱( حاج صادق امانی

۲( حاج مهدی عراقی

۳( مرتضی نیک نژاد

۴( رضا صفار هرندی

 

 

 

 

 

پاسخها:

۱- گزینه ۳ درست است.

در قرن نوزدهم، مصر جزئی از قلمرو دولت عثمانی به شمار می رفت و به دلیل آن که از راه کوتاه خشکی، دریای مدیترانه را به دریای سرخ متصل می ساخت، برای اروپایی ها اهمیت داشت. کشتی های اروپایی در سواحل شمالی مصر لنگر می انداختند و کالاهای خود را از راه خشکی به ساحل دریای سرخ منتقل می کردند. سپس آنها را با کشتی به سوی ایران، هند و دیگر نواحی جنوب آسیا می فرستادند. در سال ۱۷۹۸ م. ناپلئون برای ضربه زدن به انگلستان درصدد لشگرکشی به هند برآمد اما ابتدا به مصر لشگرکشی و آنجا را تصرف کرد.

****************************

۲- گزینه ۱ درست است.

خان قاجار پس از پیروزی بر لطفعلی خان زند و سرکوب حاکم گرجستان به طور رسمی در تهران تاج گذاری کرد. سپس به بهانه زیارت مرقد امام رضا (ع) عازم مشهد شد، هدف اصلی او از این سفر، پایان بخشیدن به حکومت خاندان افشاریه در خراسان و دست یابی به گنجینه غنائم و جواهرآلاتی بود که توسط نادرشاه در آنجا ذخیره شده بود. آقامحمدخان در سال ۱۲۱۱ ق / ۱۱۷۵ش، بار دیگر برای برقراری نظم و امنیت عازم قفقاز شد، اما در جریان لشگرکشی به آن منطقه توسط چند تن از همراهان خویش به قتل رسید.

*************************

۳- گزینه ۴ درست است.

پیش از انقلاب مشروطیت، حوادث و تحولات مهمی در کشورهای دیگر به وقوع پیوست که رسیدن اخبار آنها به ایران در افزایش آگاهی و اصلاح طلبی ایرانیان نقش مؤثری داشت. از جمله این گونه رویدادها که ملت ایران را به تحرک واداشت و در آنها خودباوری ایجاد کرد، می توان به مشروطیت ژاپن، شکست روسیه از ژاپن و انقلاب  ۱۹۰۵م. در روسیه اشاره کرد انقلاب مشروطیت ایران در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه به وقوع پیوست اما زمینه های آن از دوران سلطنت ناصرالدین شاه فراهم شده بود

 

 

۴- گزینه ۱ درست است.

پس از خاتمه جنگ جهانی دوم انگلستان و آمریکا نیروهای خود را از ایران خارج کردند و از شوروی نیز خواستند که همان کار را انجام دهد. اما روس ها که درصدد تحکیم نفوذ خود در ایران و اخذ امتیاز نفت شمال در ایران بودند، نه تنها نظامیان خود را از ایران خارج نکردند، بلکه به حمایت از فرقه دموکرات آذربایجان و فرقه دموکرات کردستان پرداختند. سرانجام پس از سفر احمد قوام نخست وزیر وقت ایران به مسکو و مذاکره با استالین رهبر شوروی و سایر مقام های آن کشور، نظامیان روسی خاک ایران را ترک کردند.

******************************

۵-  گزینه ۲ درست است.

هیئت های مؤتلفه اسلامی بعد از تبعید امام خمینی با الهام از فرهنگ دینی، مبارزه مسلحانه و ترور سران حکومت پهلوی را محور کار خود قرار دادند.مهم ترین اقدام آنان در این زمینه، ترور حسنعلی منصور نخست وزیر وقت بود که توسط محمد بخارایی از اعضای این گروه انجام شد. رژیم پهلوی با تقویت ساواک و به کمک سازمان های جاسوسی آمریکا (سیا) و اسرائیل (موساد) بیشتر اعضای این گروه را دستگیر و چهار نفر را به اعدام و کسانی مانند حاج مهدی عراقی را به حبس های طولانی مدت محکوم کرد.

نظرات شما