نمونه تست اقتصاد رشته انسانی

۱- در کدام عقد مجاز اسلامی، دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی (از جمله بانک) سرمایۀ نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع و به منظور ایجاد سود درهم می آمیزند؟
۱) مضاربه

۲) مشارکت حقوقی

۳) معاملات سَلَف

۴) مشارکت مدنی

 
۲-  « صدف » ، « پوست سمور » و «چای »  به ترتیب از راست به چپ، هر کدام کالای رایج در کدام منطقه بوده‌اند؟
۱) تبت- روسیه- هندوستان

۲) هندوستان- روسیه- تبت

۳) هندوستان- ترکیه- تبت

۴) تبت- ترکیه- هندوستان

 

 

۳- این عبارت مربوط به کدا میک از فعالیتهای بانک می باشد؟ «تولیدکنندگان و بازرگانانی که در یک بانک حساب جاری باز کرده اند، می توانند از آن بانک اعتبار دریافت کنند؛ در این صورت، بانک دستور  پرداخت مبلغی بیش از موجودی آ نها را صادر می‌کند»
۱) نقل و انتقال وجوه در داخل کشور

۲) تخصیص اعتباری بلند مدت
۳) پرداخت بدهی مشتریان در صورت درخواست آن ها

۴) تخصیص اعتباری کوتاه مدت
۴-  بانک ها از طریق کدام مکانیسم توانستند از میزان پول نقد در گردش بکاهند؟
۱) با ایجاد چک و سازمان دهی فعالیت های اقتصادی از طریق آن

۲) با اعمال سیاست های انقباضی پول به نمایندگی از طرف دولت
۳) تنزیل اسناد اعتباری مدت دار مشتریان

۴) با وام دادن بخشی از پول هایی که متعلق به دیگران ولی نزد آنان است.

 
۵-  بورس از چه طریقی، تا حدودی از نوسان شدید قیمتها جلوگیری می کند؟
۱) با قیمت گذاری سهام و اوراق بهادار
۲) از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه های راکد
۳) با تشویق مردم به پس انداز و به کارگیری پس اندازها در فعالیت های مفید اقتصادی
۴) برقرار کردن ارتباط بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۴ درست است  صفحه ۱۳۲ کتاب

۲- گزینه ۲ درست است صفحه ۱۱۱ کتاب

کالای خاص رایج در هر منطقه
غلات در ایران
صدف در هندوستان
چای در تبت
پوست سمور در روسیه

 

۳- گزینه ۴ درست است صفحه ۱۳۰ کتاب

۴ – گزینه ۱ درست است صفحه ۱۱۵ کتاب

۵- گزینه ۱ درست است  صفحه ۱۴۰ کتاب

 

برچسب ها: برچسب‌ها:, ,
نظرات شما