نمونه تستهای اقتصاد رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۱- در رابطه با تعریف «علم اقتصاد» همه گزینه ها به استثنای گزینه ………….. درست است.
۱) علم تخصیص منابع نامحدود به نیازهای محدود است.
۲) درباره چگونگی انتخاب و تصمیم گیری انسان در زندگی اقتصادی خود مطالعه می کند.
۳) با ارائه بهترین انتخاب ها، رفتارهای فردی و جمعی انسان را مدیریت می کند.
۴) شناخت فرایندهای حاکم بر سازوکار انتخاب هایی است که چگونگی تخصیص منابع کمیاب را مشخص می‌کند.

++++++++++++++++++

۲- شباهت اقتصادی و تولیدات مشابه بین برخی از اعضاء به ویژه «………..» و وجود رقابت میان آن ها، در نهایت موجب کاهش کارآیی ………………… گردیده است.

۱) مالزی، فیلیپین، تایلند – آ. سه. آن

۲) فرانسه، انگلیس، آلمان – اتحادیه اقتصادی اروپا
۳) ایتالیا، بلژیک، هلند – سازمان تجارت جهانی

۴)ایران، پاکستان، ترکیه – اکو

++++++++++++++++++

۳- فرض کنید: در دو کشور منابع مختلف تولیدی کشاورزی، صنعتی و معدنی به حد کافی وجود دارد. این کشورها می توانند کالاها و خدمات گوناگونی را در داخل تولید کنند ……………..
۱) و مازاد تولید خود را به سایر کشورها صادر نمایند.
۲) اما هرگز نمی توانند کلیه کالاها و خدمات را با هزینه مساوی و کیفیت یکسان تولید و عرضه نمایند.
۳) بنابراین جهت تک محصولی نشدن کشورشان باید همه محصولات را به قدر کافی در داخل تولید کنند.
۴) و با تولید متناسب کلیه کالاها از تقسیم کار و تخصص بین المللی که دامی است در جهت کشاندن کشورها به ادغام در اقتصاد جهانی رهایی یابند.

++++++++++++++++++++++
۴- وضعیت رشد و توسعه در دو کشور موزامبیک و قطر چگونه است؟
۱) (سطح رشد پائین، سطح توسعه بالا) – (سطح رشد بالا، سطح توسعه بالا)
۲) (سطح رشد پائین، سطح توسعه پائین) – (سطح رشد بالا، سطح توسعه پائین)
۳) (سطح رشد بالا، سطح توسعه پائین) – (سطح رشد پائین ، سطح توسعه بالا)
۴)ذ(سطح رشد پائین، سطح توسعه بالا) – (سطح رشد بالا، سطح توسعه پائین)

++++++++++++++++++++++++++++++
۵-  هدف تولیدکنندگان از کاهش قیمت در کوتاه مدت چیست؟
۱) استخدام نیروی کار غیرماهر

۲)صرفه جویی در مصرف مواد اولیه
۳) کسب سود بیش تر در بلندمدت

۴)کاهش درآمد بنگاه به دلیل فرار از پرداخت مالیات

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱-

گزینه ۱ درست است.
علم اقتصاد علمی است که انتخاب ها بشر را به صورت رابطه بین منابع و عوامل تولید کمیاب که موارد استفاده مختلف دارند و نیازهای مادی نامحدود او مطالعه کرده و با ارائه بهترین انتخاب ها، رفتارهای فردی و جمعی انسان را مدیریت می کند. این تعریف دقیقاً در برگیرنده سه نکته مهم است و آن ها عبارتند از : الف) نامحدود بودن نیازها ب) محدود بودن منابع. ج) قابلیت مصارف متعدد منابع. از این رو میتوان گفت «هدف علم اقتصاد، راهنمایی انسان برای انجام بهترین انتخاب و به کارگیری بهترین روش جهت استفاده از منابع و امکانات خویش است.»

++++++++++++++++++

۲-

گزینه ۴ درست است.

شباهت اقتصادی و تولیدات مشابه بین برخی از اعضاء به ویژه «ایران، پاکستان، ترکیه» و وجود رقابت میان آن ها در نهایت موجب کاهش کارایی «اکو» گردیده است.

+++++++++++++++++

۳-

گزینه ۲ درست است.

فرض کنید در دو کشور منابع مختلف تولیدی کشاورزی، صنعتی و معدنی در داخل تولید کنند، اما هرگز نمی توانند کلیه کالاها و خدمات را با هزینه مساوی و کیفیت یکسان تولید و عرضه کنند برای مثال: کشورهای اروپایی می توانند فرش دست بافت نیز تولیدکنند اما در صورت انجام دادن چنین کاری زیان خواهند دید، زیرا هزینه تمام شده فرش در ایران کم تر از هزینه تمام شده این کالا در اروپاست. همچنین، وجود بافندگان متخصص سبب کیفیت برتر فرش تولیدی ایران است. از این رو، هر کشوری بهتر است کالایی را تولید کند که در آن ها تخصص دارد.

+++++++++++++++++++

۴-

گزینه ۲ درست است.

با یادگیری مفاهیم و معیارهای توسعه می دانید که مفهوم توسعه بر رشد نیز دلالت دارد، رشد به معنای افزایش تولید است در واقع استفاده بهتر از منابع و امکانات لزوماً با افزایش تولید همراه است. ولی هر افزایش تولیدی را نمی توان توسعه دانست. متأسفانه شاخص رشد یعنی همان درآمد سرانه در کشور عقب مانده ای چون موزامبیک با شاخص توسعه هماهنگ است یعنی هم شاخص های توسعه پائین است و هم شاخص رشد و همینطور در ژاپن هر دو بالاست. هماهنگی سطح توسعه سطح رشد در مورد بیشتر جوامع امروزی صادق است. در این میان دو گروه از کشورها استثناء محسوب می شوند: ۱- تعداد معدودی از کشورهای در حال توسعه که با داشتن یک ماده گرانبهای معدنی نظیر نفت و صادرات مقادیر زیادی از آن امکان دستیابی به درآمد سرانه بالا دارند «در کشور قطر با جمعیتی در حدود ۹۱ هزار نفر، تولید ناخالص داخلی سرانه سالیانه ۳۴ هزار دلار است» گرچه در جداول کنونی به جای درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی سرانه را مطرح می کنند اما با وجود این نتیجه همان است.

+++++++++++++++++++++++++++

۵-

گزینه ۳ درست است.

بعضی تولیدکنندگان به جای کسب سود در کوتاه مدت به فکر سود در سال های آینده اند. این گروه ممکن است کالاهایشان را با قیمتی پایین تر عرضه
کنند یا به جای صرفه جویی در هزینه های تولید، سعی در تهیه و عرضه کالاهایی با کیفیت بهتر باشند در هر دو حالت سود امروز آن ها کمتر می شود اما
اعتماد مشتریان را جلب و برای خودشان اعتبار کسب می کنند در سال های آینده می توانند مقدار بیشتری کالا تولیدکنند و به فروش برسانند. در چنین
وضعیتی تولیدکننده با انگیزه کسب سود بیشتر در آینده، از بخشی از سود فعلی صرفنظر می کند.

 

نظرات شما