نمونه تست اقتصاد رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

تصویر زیر نمونه تستهای اقتصاد رشته انسانی است.

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

 

اقتصاد ۱۲۶-۱۳۰

نظرات شما