تستهای کنکوری اقتصاد رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

 

۱- در رابطه با آثار و نتایج « بورس»  بر فعالیّت های اقتصادی جامعه همه موارد به استثنای مورد  ……….  درست است

۱) سرمایه های لازم را برای اجرای « پروژه های دولتی و خصوصی» فراهم می آورد

۲) از طریق جذب و بکار انداختن « سرمایه های جاری»  حجم سرمایه گذاری را بالا می برد

۳) با قیمت گذاری « سهام و اوراق بهادار»  تا حدودی از نوسان  « شدید قیمت ها» جلوگیری می کند

۴) با تشویق مردم به « پس انداز»  و بکارگیری پس اندازها در فعّالیّت های مفید اقتصادی در کاهش « نرخ تورّم»  مؤثر است.

 

۲- کدام مورد، از ویژگی های « بازارهای انحصاری» است؟

۱) در این بازارها خریداران « قدرت انتخاب»  دارند و می توانند سراغ هر یک از فروشندگان بروند

۲)  هر کدام از فروشندگان بتوانند کالای بیشتری بفروشند و مشتریان بیشتری را جذب کنند به همان نسبت عرصه را بر سایرین تنگ خواهند کرد.

۳) در این بازارها تلاش برای بهبود کیفیّت چندان ضرورتی ندارد، هم چنین تولید کننده یا فروشنده در این حالت مجبور نمی شود که قیمت کالا را پایین بیاورند تا سایر رقبا را از میدان بدر کند.

» « ۴) شاید شاهد این وضعیت باشیم که تعدادی « تولید کننده» یا فروشنده در بازار حضور دارند و هر کدام می‌کوشند کالای خود را به فروش برسانند و مشتریان بیشتری را به سوی خود جلب کنند.

 

۳- کدام مورد جزء وظایف «بانک مرکزی» تلّقی نمی شود؟

۱) اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات

۲) ایجاد امکانات اعتباری برای « بانک های تجاری»

۳)  نگهداری ذخایر قانونی و موجودی نقدی « بانک های تجاری»

۴)  پذیرش امانات و نگهداری سهام و « اوراق بهادار»  و اشیای قیمتی مشتریان

 

۴- برای تحقق هدف ……….. دولت ها می کوشند، شرایط رونق اقتصادی را فراهم آورند. در چنین شرایطی،  فعّالیّت های تولیدی گسترش می یابند و تمایل تولید کنندگان به استخدام » نیروی کار جدید « بیش تر  می شود و این به معنای ………... .

۱) ثبات قیمت ها  جلوگیری از افزایش قیمت ها و مهار تورم است

۲)  بهبود وضع توزیع درآمد  مقابله با فقر و ارتقای سطح زندگی اقشار کم درآمد است.

۳)  رشد و توسعه اقتصادی  دستیابی به توسعه اقتصادی و طی مراحل پیشرفت مادّی است.

۴)  ایجاد اشتغال کامل و مبارزه با بیکاری  ایجاد فرصت های شغلی جدید و رسیدن به اشتغال کامل است.

 

۵- زمانیکه جوامع اروپایی با پشت سر گذاشتن مراحل اولیه « انقلاب صنعتی»  در مسیر « توسعه»  پیشرفت های سریع قدم بر می داشتند ایران:

۱) برخوردار از دموکراسی و آزادی های مدنی بود ولی در مسیر « توسعه»  توفیقی نیافت

۲)  با داشتن یک امپراطوری قوی و فارغ از هرگونه، رقابت و دشمنی به عمران و آبادانی کشور مشغول بود.

۳)  با انتخاب روش درست و بهره برداری از شرایط خاصّ آن زمان توانست، عقب ماندگی های تاریخی خود را جبران نماید.

۴) به دلیل شرایط خاصّ اجتماعی  سیاسی خود در مسیری نامناسب قرار گرفت و مدتّها از « توسعه و تحوّل» بازماند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ‌‌ها:

۱- گزینه ۲ درست است.

نتایج و آثار فعالیت های اقتصادی « بورس» بر جامعه عبارتند از

الف) از طریق جذب و بکار انداختن  « سرمایه های راکد»  حجم سرمایه گذاری را در جامعه بالا می برد

ب)  بین « عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان»  سرمایه  ارتباط برقرار کرده و  « معاملات بازار سرمایه»  را تنظیم می کند.

ج) با قیمت گذاری سهام و اوراق بهادار  تا حدودی از نوسان شدید قیمت ها، جلوگیری می کند

د) با تشویق مردم به  پس انداز  و بکارگیری پس اندازها در  فعالیت های مفید اقتصادی در کاهش نرخ تورم مؤثر است

ه) بورس و فعالیت های مربوط به آن، سرمایه های لازم را برای اجرای  پروژه های بزرگ  « دولتی و خصوصی» فراهم می آورد

۲- گزینه ۳ درست است.

هرگاه در مورد کالا یا کالاهایی وضعیت به شکلی باشد که در بازار فقط یک « تولید کننده یا فروشنده» حضور داشته باشد و رقیبی در مقابل او فعالیت نکند. در این صورت، اگر فردی بخواهد آن کالا را تهیه کند باید به سراغ تولید کننده یا فروشنده  منحصر به فرد آن برود. این وضعیت را انحصار می گوییم و تولید کننده و فروشنده منحصر به فرد را که رقیبی ندارد انحصارگر می نامیم پس رقابت و انحصار دو نقطه مقابل هم اند. در وضعیت رقابت خریداران قدرت انتخاب دارند  می توانند به سراغ هر یک از فروشندگان بروند اما در وضعیت انحصار مجبورند به سراغ  انحصارگر  بروند زیرا امکان دیگری برایشان وجود ندارد.

 

۳- گزینه ۴ درست است.

از جمله وظایف و مسئولیت های بانک مرکزی عبارتند از

۱- انتشار اسکناس و تنظیم  « حجم پول در گردش» ۲- نگهداری فلزات گرانبها و ارزهای تجاری متعلّق به دولت ۳- نگهداری ذخایر قانونی و موجودی نقدی بانک های تجاری  ۴- ایجاد امکانات اعتباری برای بانک های تجاری  ۵- انجام دادن عملیات تصفیه حساب بین بانک ها ۶- صندوق داری، نمایندگی مالی و انجام دادن عملیات بانکی دولت ۷- اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات

گزینه درست و مورد نظر یکی از از فعالیت ها و خدمات  سیستم بانکی  کشور است.

 

۴- گزینه ۴ درست است.

یکی از اهداف دولت  در عرصه  اقتصاد جامعه  ایجاد اشتغال کامل و مبارزه با بیکاری است. برای تحقّق این هدف دولت ها می کوشند شرایط  رونق اقتصادی را فراهم آورند. در چنین شرایطی، فعالیت های تولیدی گسترش می یابند و تمایل تولید کنندگان به استخدام نیروی کار جدید بیشتر  می شود. این به معنای ایجاد فرصت های شغلی جدید و رسیدن به اشتغال کامل است

 

۵-گزینه ۴ درست است.

در طول چند قرن اخیر، کشور ما از نظر اقتصادی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، فراز و نشیب های مهمی را پشت سر گذاشته و مسیر دشواری را طی کرده است. زمانی که جوامع اروپایی با پشت سرگذاشتن مراحل اولیه انقلاب صنعتی   در مسیر توسعه  و پیشرفت های سریع قدم برمی داشتند، ایران به دلیل شرایط خاص، اجتماعی، سیاسی خود در مسیری نامناسب قرار گرفت و مدت ها از توسعه و تحول  بازماند. به همین دلیل کشور ما در شرایط حاضر از کشورهای « در حال توسعه»  محسوب می شود و برای جبران این عقب ماندگی باید به سختی تلاش و جدیت کند

 

 

نظرات شما