چه میزان دروس عمومی را بخوانیم و چه میزا دروس اختصاصی؟

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که ترتیب درست خواندن درسها به چه صورت باید باشد؟ چه میزان دروس عمومی را بخوانیم و چه میزا دروس اختصاصی؟
این سوال در عین سادگی می تواند سوالی بسیار اساسی در راه کنکور باشد؛ گاهی برخی از دوستان و آشنایانتان را دیده اید که از قبولی در کنکور نا امید شده اند، یا بهتر بگوییم به طور کلی از درس خواندن زده شده اند.
علت این موضوع درست همینجاست، اگر این افراد قبل از شروع به درس خواندن سوالی که شما از خودتون پرسیدین را می پرسیدن شاید با این شرایط رو به رو نمی شدن!
به هر روشی که درس می خوانید، این نکته نباید فراموش شود که نباید از ذهن خود آنطوری که بهش عادت نداره کار بکشید، این موضوع باعث میشه که به طور کلی و بر اثر اتفاقاتی که در ذهن شما ایجاد میشه ، موفقیت را براتون دور از دسترس کنه.
برای اینکه ترتیب دروس را برای درخواندن مشخص کنیم کافیه که سطح علاقه خودتون را به ترتیب لیست کرده و آنها را در اختیار مشاورتون قرار بدید، اینطوری با تجربه ای که مشاور داره به راحتی و به بهترین روش از ذهن شما برای درس خواندن کار می کشه .
فراموش نکنید فرقی نداره عمومی باشه یا اختصاصی اما ترتیب دروس باید معقولانه باشه و حتما باید بر طبق نظارت یک مشاور برنامه ریزی شده باشه تا خدایی نکرده شما را از درس خواند زده نکنه.

نظرات شما