گزارش اکتبر ۲۰۱۵ پایگاه استنادی اسکوپوس منتشر و تازه ترین رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی ایران در این گزارش اعلام شد. به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین گزارش اسکوپوس درباره شاخص H-Index و میزان استنادات به مقالات علوم پزشکی منتشر شد. براساس اعلام گروه علم سنجی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت […]

گزارش اکتبر ۲۰۱۵ پایگاه استنادی اسکوپوس منتشر و تازه ترین رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی ایران در این گزارش اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین گزارش اسکوپوس درباره شاخص H-Index و میزان استنادات به مقالات علوم پزشکی منتشر شد.

براساس اعلام گروه علم سنجی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، علاوه بر شاخص اچ، دانشگاه های علوم پزشکی از نظر تعداد مقالات، تعداد استنادات و تعداد استنادات بدون خود استنادی نیز رتبه بندی شده اند.

در این گزارش، تعداد مقالات، تعداد استنادات و شاخص H دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شده است.

بر اساس این رتبه بندی که هر ۶ ماه یک بار روزآمد و منتشر می شود دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه نخست قرار گرفته است و تعداد مقالات، تعداد استنادات و شاخص H این دانشگاه به ترتیب بیش از ۲۶ هزار، بیش از ۱۷۵ هزار و ۱۰۱ اعلام شده است.

در این گزارش علاوه بر شاخص H-Index، تعداد مقالات، تعداد استنادات، تعداد استناد به ازای مقاله (citation/paper)، تعداد استنادات بدون درنظر گرفتن خود استنادی، شاخص H-Index بدون خود استنادی و نیز شاخص استناد به ازای مقاله بدون خود استنادی محاسبه شده است. تازه ترین رتبه بندی دانشگاه های پزشکی ایران در یک نظام بین المللی

نظرات شما