خوردن میزان مناسب پروتئین در روز برای یادگیری مناسب لازم است.

خوردن مواد پروتئینی در طول روز و وعده‌های ناهار و شام, موجب عملکرد بهتر مغز می‌شود. کمبود شدید پروتئین موجب بروز عوارض فراوان می شود از جمله : خستگی ، بی حالی و سستی می‌باشد.

منابع غذایى پروتئینى شامل گوشت، مرغ ، تخم مرغ  ، ماهى  ، حبوبات  (عدس، لوبیا، سویا و …)، رژیم هاى غذایى صرفاً گیاهى  براى بچه‌ها توصیه نمى‌شود، زیرا حفظ توازن پروتئین در بدن بدون مصرف گوشت مشکل است. همچنین کودکان به اسیدهاى چرب اشباع نشده موجود در ماهى نیاز دارند. این چربی هاى اشباع نشده (مخصوصاً ماهی هایى که در آب هاى سرد هستند، مانند ماهى آزاد) فوراً به سلول هاى مغز و دیگر اعضاى بدن مى‌رسند.

نظرات شما