مخاطب این مقاله تمام کنکوری هایی  هستند که حتی اگر آکنده از نومیدی ها و موانعی انکارناپذیر برسر راه خود هستند اما هنوز به ستاره ی موفقیت خود اعتقاد دارند و به دنبال راهی هستندکه تنگناهای کنکوری خود را به یکباره و برای همیشه پایان دهند. ما در این مقاله به شمامی آموزیم که به موفقیت […]

مخاطب این مقاله تمام کنکوری هایی  هستند که حتی اگر آکنده از نومیدی ها و موانعی انکارناپذیر برسر راه خود هستند اما هنوز به ستاره ی موفقیت خود اعتقاد دارند و به دنبال راهی هستندکه تنگناهای کنکوری خود را به یکباره و برای همیشه پایان دهند.

ما در این مقاله به شمامی آموزیم که به موفقیت برسید و یا دست کم ذهنیت یک موفق را کسب کنید.

ممکن است همه ی شما کنکوری ها از سرگشتگی های غم افزای زیادی در درون خود عذاب بکشید و ممکن است بیشتر شما بترسید چیزی بخواهید مثلا میترسید بخواهید که رتبه برتر شوید و یا حتی ممکن است بخواهید و اما به اندازه کافی اصرار نمی ورزید و این خطای شماست.

شاید شما شرایط بیرونی مناسبی نداشته باشید امکانات نداشته باشید اما بدانید شرایط بیرونی چندان مهم نیست. مهم تر از هرچیز شمایید. شرایط درونی شما حرف اول را میزند. خویشتن شما کلید شماست برای تمامی معضلات مخرب ساختگی شما.

 

تا خودتان را تغییر ندهید چیزی از دنیای بیرون شما تغییر نمیکند.

تمامی عذر و بهانه ها را کناربگذارید. بزرگ ترین محدودیت شما کمبود تخیل شماست و همان حدودی است که انسان بر خود تحمیل می کند و بزرگ ترین مانع کامیابی مانع ذهنی است. از این به بعدبیشتر از انتظارتان تلاش کنید افکار منفی شما بر بدنتان تاثیر میگذارد پس باخودتان همچون برنده صحبت کنید. اگر شکست خوردید باخود بگویید:من نباختم فقط دارم جست و جو میکنم.  کارها را سخت نبینید و سخت نگیرید نبوغ در سادگی است. 

 

به راستی من از کنکور چه میخواهم؟

 پاسخ این سوال را بسیار واضح بنویسید.هیچوقت از پارامترهای نسبی استفاده نکنید.نگویید از کنکور یک رتبه ی خوب میخواهم ………این اشتباست.

بطور دقیق رتبه مورد نظر خود را بنویسید.یا رشته مورد نظر شهر ودانشگاه مورد نظر………..خواهش میکنم حتما بنویسید.

این راهکار ممکن است برای تک تک ما بسیار ساده و یا حتی احمقانه بنظر برسد اما عملی است و به هیچ وجه بی تاثیر نیست.

توجه کنید که نتایج هرگز به ما دروغ نمی گوید پس اعتماد کنید.حال شمابارها و بارها در روز این یادداشت خود را باخود با صدای بلند و در خلوت بخوانید.کلمات بر ما تاثیر خواهند گذاشت………..

این موضوع در پیشرفت شما نیز میتواند تاثیر چشم گیری داشته باشد.

مثلا ممکن است بیشتر شما در آزمون های آزمایشی شرکت کنید و از وضعیت خویش رضایت چندانی نداشته باشید یا خوش بینانه تر شما بخواهید بهتر وبهتر شوید.آیا فقط باید تلاش خود را بیشتر کنید؟؟؟

آیا مایل نیستید مشخص کنید چه میزان پیشرفتی میتواند شما را خرسند کند.

بدیهی است که هرچقدر شما هدف مبهمی داشته باشید نتیجه ای در همان سطح عاید شماخواهدشد.

برای شمامثالی می آورم مثلا من در آزمون آزمایشی ریاضی را ۳۰ درصد میزنم.

تلاشم براین است که درصدم را افزایش دهم آیا همین کفایت میکند؟خیرمن بایستی مشخص کنم چه میزان افزایش درصد میخواهم.

همان گونه که وقتی میخواهم به مقصدی برسم باید آدرس دقیقی داشته باشم برای رسیدن به این هدف هم من باید آدرس داشته باشم.

در اینجا من باید مشخص کنم درصد مورد نظر من چقدر است؟مثلا از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد برسانم.سعی کنید اهداف کمیت یافته ی مکتوب داشته باشید.

حتما یادداشت کنید.وهر روز اهدافتان رامرور کنید وبه آن میزان تلاشتان رابیشتر کنیدو برای یکبارهم که شده این پیشنهاد ما را عملی کنید تا تاثیرعجیب آن راشاهد باشید.هدف ما موفقیت شماست.

تاثیر هدف کمیت یافته در موفقیت کنکور 


برای ارتباط با مشاورین ما تماس بگیرید : ۰۹۱۲۱۰۰۹۶۵۰-۰۹۱۲۱۹۸۵۷۰۲

نظرات شما