نور کافی محیط هم در سلامت بینایی و هم در سلامت روانی شما موثر است.

شما باید به محیط خود توجه کنید. نور محیط تاثیر زیادی روی شادی محیط دارد. باید نورپردازی محل مطالعه شما مناسب باشد تا هم به بینایی شما آسیب نرسد و هم محیط شادی داشته باشید. تا حد امکان از نور روز استفاده کنید زیرا نور خورشید تاثیر زیادی روی شاد بودن و سلامت روان ما انسانها دارد. از شب زنده داری و روز خوابی پرهیز کنید مگر اینکه اصلا شرایط مطالعه در روز برایتان فراهم نباشد. درشبها هم حتما از نور کافی استفاده کنید بهترین راه استفاده از چراغ مطالعه است. اما نور محیط هم باید مناسب باشد. شما می‌توانید تاثیر نور مناسب محیط را روی خودتان حس کنید کافیست چند بار به میزان نور محیط و حس خود توجه کنید.

نظرات شما