نخوردن صبحانه یا تغذیه نامناسب در روز امتحان تاثیر منفی روی شما در جلسه امتحان دارد.

بخشی از مشکلات عدم‌تمرکز دانش‌آموزان در جلسه امتحان به احساس گرسنگی یا تشنگی بر‌می‌گردد که مانعی برای خوب‌امتحان‌دادن است. برخی از دانش آموزان در هنگام امتحان دچار اضطراب شده و گرسنه یا تشنه می‌شوند. بهتر است برای این دانش آموزان، چند خوراکی کوچک که بدون ایجاد سر‌و‌صدای اضافی قابل خوردن باشد بگذارید و پیش از شروع امتحانات، این مسئله را با کادر مدرسه در‌میان بگذارید تا مشکلی نیز از این لحاظ پیش نیاید. خوراکی‌های مناسب برای این دانش‌آموزان، آب میوه طبیعی، خرما، آبنبات، کشمش، مویز و… است. البته دقت کنید که میزان خوراکی‌ها نباید زیاد باشد (‌چند عدد کافی است) زیرا در این صورت، ممکن است دانش‌آموز بخش عمده وقت خود را صرف خوردن کند!

نظرات شما