جنبه اخلاقی ورزش جهت دادن به تمایلات و انگیزه‌های کودک و نوجوانان است تا بتوان از این طریق او را در مسیر صحیح هدایت قرار داد.

جنبه اخلاقی ورزش جهت دادن به تمایلات و انگیزه‌های کودک و نوجوانان است تا بتوان از این طریق او را در مسیر صحیح هدایت قرار داد.
اعمال و خواسته‌های دانش آموزان تحت تاثیر نیازهای زیستی و غریزی و بازی قرار دارد به این ترتیب بازی، میدان تمرینی برای ارزش گذاری و جهت گیری تمام رغبت ها، هیجان ها و  عواطف و گرایش‌های فطری دانش آموزان است و آنها مفاهیم نوع دوستی، تعاون ایثار،‌صبر، استقامت را به طور ناخودآگاه می‌آموزند.

موقعیت لذت ناشی از بازی و ورزش معانی ارزش های اخلاقی، هماهنگی و ارتباط برقرار می‌کنند این ارتباط بین ورزش و لذت پلی است تا دانش آموزان را در زندگی فردی معتقد و مفید به اصول اخلاقی بار آورد.

نظرات شما