امروزه برخی از دانشمندان حافظه را وابسته به سن نمی دانند و برخی دیگر معنقدند در سالمندان فراموشی بیشتر می باشد.اما یک نکته به اثبات رسیده که فراموشی وحافظه تاحدودی، ناشی از تغذیه نادرست می باشد.شما می توانید برای یک لحظه مبتلا به فراموشی شوید و کاری یا موردی را فراموش کنید.مغز انسان،مانند سایر اعضاء […]

امروزه برخی از دانشمندان حافظه را وابسته به سن نمی دانند و برخی دیگر معنقدند در سالمندان فراموشی بیشتر می باشد.اما یک نکته به اثبات رسیده که فراموشی وحافظه تاحدودی، ناشی از تغذیه نادرست می باشد.شما می توانید برای یک لحظه مبتلا به فراموشی شوید و کاری یا موردی را فراموش کنید.مغز انسان،مانند سایر اعضاء نیازمند به غذای مخصوص می باشد. مغز انسان یک بافت گرسنه است و انرژی لازم را از گلوکز دریافت می کند.حدوداً ۲۰تا ۲۵ درصد از مواد قندی مصرفی توسط مغز استفاده می شود،اگر به بدن کربوهیدرات(موادقندی) نرسد و تنها از انرژی موجود در چربی ها و پروتئین استفاده شود،مغز با کاهش انرژی مواجه می گردد در این حالت بدن طی یک فرایند به آزاد سازی گلوکز از چربی ها و پروتئین ها می پردازد تاکمبود و نیاز مغز را جبران نماید

در نتیجه یک سری مواد سمی و مضر نیز تولید می شود که می تواند موجبات کاهش کارایی حافظه را فراهم نماید.مغز به مواد دیگری هم احتیاج دارد که بتواند نیازهای خود را تأمین کند.این چیزی جز استیل کولین نمی باشد. منشاءاستیل کولین از ماده ای به نام لیستین می باشد.باجذب لیستین از غذا طی مراحل هضم و جذب،این ماده وارد کبد شده و در آنجا شکسته می شود کولین جزئی از لیستین می باشد که از آن جدا می شود،و سازنده مواد حیاتی و ضروری بدن است.مادامی که این ماده حیاتی به مغز برسد،ما دچار فراموشی نمی شویم و برعکس در اثر کاهش مقدار استیل کولین به دنبال کمبود لیستین در بدن حتی به مدت کوتاه،قدرت حافظه کاهش یافته و فرد دچار اختلالات فراموشی می گردد.

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما